Zemědělské aktivity

Děti i rodiče mohou ve školce zažívat bezprostředně přirozené procesy v přírodě a aktivně se na nich spolupodílet.

Je zde velmi dobrá příležitost pro zooterapii a to nejen prostřednictvím kontaktu se zvířaty, ale ředevším odpovědnou péčí o kozy, slepice, psa, ovce nebo kočku.

V Mateřské škole MAITREA je také místo pro možnou smysluplnou pomoc starších lidí, kteří mohou ve školce pomáhat a tím se lépe vyrovnávat s nesnázemi vlastního stáří. Mohou se setkávat s mladší generací a předávat zkušenosti, které načerpali od svých předků, žijících ještě v souladu s přírodou.

Ve školce zpracováváme a využíváme některé produkty zahrady (ovčí vlna, zelenina, bylinky, květiny, suché plody). Pro schopnost poznání duchovní dimenze přírody je důležité, aby mohl člověk od nejútlejšího věku zažívat, jak je obdarováván jejími produkty a naučil se je s díkem přijímat. Dítě vidí, jak vše vzniká a zažívá přirozený pocit pokory a úcty před tímto složitým a tajemným procesem. Využívání produktů zahrady stojí tradičně v pozadí nejrůznějších slavností a rituálů.