Principy naší školky

Naším záměrem je vytvořit láskyplné a přijímající prostředí, ve kterém dítě i jeho blízcí rádi pobývají. Zavedeme Vaše dítě do světa her, pohádek, písniček a tradičních činností, které mu dají jistotu sebe sama, zkušenost a poznání souvislostí a také spoustu radosti.

Dostatkem prostoru pro volnou hru podněcujeme u dětí zájem a přirozenou touhu po poznávání světa. Snažíme se, aby vše, co ve společných chvílích děláme, bylo pro děti smysluplné, s konkrétním vztahem ke skutečnosti, aby děti mohly spolupracovat a s pomocí dospělého se samy dobíraly poznání.

Ke každému dítěti si vytváříme individuální vztah.

Novým dětem se snažíme co nejvíce ulehčit adaptaci na nové prostředí.

Usilujeme o poskytování vhodných vzorů k napodobování a na vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem – pečeme chléb, šijeme a vytváříme skřítky, malujeme, pracujeme se dřevem nebo ovčí vlnou, staráme se o zahradu, sad a zvířátka v našem malém hospodářství.

Vybavení naší školky a hračky pro děti jsou z přírodních materiálů, které podporují přirozený rozvoj smyslového vnímání dítěte.

Principy a metody naší práce vycházejí z waldorfské pedagogiky a z výchovných myšlenek českých pedagogů Přemysla Pitttera a Ferdinanda Krcha. Život v naší školce je podmíněn pevným rytmem roku, týdne a dne. Vycházíme z vědomí, že Země je živoucí organismus, který vždy po roce dospěje k témuž bodu, navozujícímu určité kvality. Součástí naší výchovy je tedy i slavení svátků (vzhledem k naší kulturní tradici převážně křesťansky pojatých), které je důležité pro pěstování určitých zvyků, poznávání obrazů a symbolů naší kultury.

Za podstatnou podmínku přirozeného přechodu dítěte z rodiny do MŠ a naopak považujeme dobrý vztah mezi učitelkou a rodiči. Dbáme na to, aby byli rodiče před přijetím do školky i v průběhu pobytu dobře informováni o všem, čím dítě prochází. Účast rodičů na každodenním životě školky i slavnostech vítáme a jsme rádi, když se u nás zastaví a v klidu si pohrají také.

Stravování v MŠ se opírá o zásady racionální výživy a je svou podstatou spojeno s vědomím vývojových zákonitostí dítěte. Stolování samo je pro nás vždy určitým obřadem, jenž je veden příkladem učitelky. Při přípravě jídla, úklidu a umývání nádobí děti pomáhají. Před jídlem si všechny děti přejí společnou průpovědí - dík Slunci i Zemi - a jídlo končí společným poděkováním. Do jídelníčku dětí jsou zařazeny biopotraviny.