Rozhovor s ředitelkou

S Mgr. Táňou Smolkovou o Mateřské školce MAITREA, která roste ve Slušticích u Říčan. Rozhovor je z období stavby školky.

Slyšela jsem, že ve Slušticích budujete waldorfskou mateřskou školu - je to tak?
Budujeme Mateřskou školku MAITREA. Vycházíme z principů waldorfské pedagogiky, ale také z principů práce Přemysla Pittra.
Jaké to jsou principy? Budete o tom rodiče informovat?
Samozřejmě - tyto informace rodiče dostanou hned při zápisu dítěte, aby věděli, co od nás mohou očekávat a co u nás naopak nikdy nenajdou. A jaké jsou to principy? Jedním ze základních principů waldorfské pedagogiky je například to, že klade zvláštní důraz na první sedmiletí jako na období, kdy probíhá plně nápodoba. Waldorfská pedagogika s tím pracuje velmi důkladně v tom smyslu, že neklade nárok na dítě, ale na dospělou osobu, aby byla dobrým vzorem k nápodobě. Budeme se tedy snažit, abychom měli ve školce lidi, kteří jsou skutečným vzorem k nápodobě ve smyslu vnitřních gest, pravdivosti jejich konání, autenticity toho, co dělají, laskavosti.