Umělecká řemesla

Mateřská škola MAITREA je místem pro získávání praktických smyslových informací a rozvoj schopností a zkušeností dětí.

Proces výchovy a vzdělávání je efektivní pouze tehdy, pokud jsou poznávací činnosti vyváženy praktickými a uměleckými činnostmi a všechny složky osobnosti se rozvíjejí rovnoměrně.

Prostřednictvím prožívané umělecké činnosti se formuje myšlení nikoli jako definitivně strukturovaná forma, ale získává schopnost proměňování, stává se samo uměleckým procesem – člověk je ve svém myšlení tvořivý, flexibilní, umělecky živý – získává schopnost vnímání skrytých souvislostí jevů (podobně jako při umělecké tvorbě).

Školka je místem setkání pro děti i dospělé. Rovněž  pro odrostlé děti je taková možnost důležitá nejen pro udržení kontinuity ve výchově, ale hlavně je možností navracení se do míst, kde něco hezkého prožily. Nalézá se zde prostor pro vytváření místní tradice jarmarků, výstav a jiných uměleckých setkání.