Novinky

Dodatek k vnitřnímu řádu – provoz školní jídelny v MŠ Maitrea na základě pokynu MŠMT

Dodatek k vnitřnímu řádu – provoz školní jídelny v MŠ Maitrea na základě pokynu MŠMT

Provoz školní jídelny v MŠ Maitrea bude až do odvolání probíhat následujícím způsobem:

  • zaměstnanci ŠJ dbají zvýšených hygienických pravidel (mytí rukou desinfekčním prostředkem, čištění prostor kuchyně a výdejny jídla desinfekcí)
  • pokrmy vydává personál, děti se samy neobsluhují
  • během výdeje používá personál ochranných pomůcek (rukavice, rouška)
  • pokud se u zaměstnance projeví příznaky nemoci (horečka, kašel), neprodleně informuje zaměstnavatele

 

Milan Dundovič

Vedoucí školní jídelny