Podpora předškolního vzdělávání - Pedagogický institut Praha - záznam debaty