Křest knihy Helmuta von Kügelgena - Duchovní inspirace pro vychovatele