Novinky

Pozvánka na seminář Stefanie Allon (Izrael)

Obsah kurzu

1. Představení Stefanie Allon (vztah a zkušenosti s traumatizovanými dětmi)
- úvod do tématu
- strach a trauma
- rizikové faktory pro trauma, „obvyklý“ a „neobvyklý“ původ traumat
- společenské posuzování a charakteristika

2. Co je to trauma?
- základní práce k pochopení
- symptomy traumatu – fyzické, duševní, mentální, sociální, v chování atd.
- traumatické zážitky v různých vývojových fázích dětí – můžeme pomoci, jak?

3. Jaké možnosti pomoci máme ve wald. výchově?
- antroposofický obraz člověka
- praktická cvičení (pedagogické „nástroje“)
(ohled na uměleckou práci, jako transparentního obrazu rozmanitosti lidské existence)

4. Životní síly vychovatele
-  výchova jako sebevýchova
- co je má osobní cesta k nalezení nových životních sil?
-  hledání možných přístupů k zesílení
- praktická cvičení
    
5. Vědomé konání a cvičení, naše pedagogické možnosti
- rozhovor s dětmi jako sociální umění, kreslení, ruční práce, řemesla, zpěv a hudba, mluvení, pohyb, setkávání s přírodou atd.
- doprovázení traumatizovaných dětí

Závěr a společné zakončení kurzu

Příprava kurzu především na základě násl. literatury:

Rudolf Steiner  "Menschenkunde" und  "Heilpaedagogischer Kurs"
Bernd Ruf   "Truemmer und Traumata"
Heinz Zimmermann "Von den Auftriebskraeften in der Erziehung"